#ZeroDrop

Serneke prioriterer sikkerheten på Nordens høyeste bygning

På Karlatornet er det et krav å sikre sine verktøy.
Se hvordan Serneke arbeider på 62dre etasje!

Se filmen

Nord Access

Å sikre våre verktøy er grunnleggende i alt vi gjør

Johan og Dag fra Nord Access forstår viktigheten av sikkerhet på arbeidsplassen. En vanlig dag på jobben kan innebefatte demontering av en radiomast hengende fra et helikopter, inspeksjon av et vindkraftverk eller å fire seg ned i en gruvesjakt.

Ler mer her

Se filmen

Håndverktøy og verktøysikring

#ZeroDrop

Luna Tools lanserer ZeroDrop™ håndverktøy og verktøysikring. De eneste håndverktøyene du trenger, perfekt tilpasset for arbeid både på bakken og i høyden. Sjekk ut vår enkle løsning her.

Se filmen