Luna jul 2020

«Å miste et verktøy, og så ikke få det ut, koster utrolig mye penger pr. dag i uteblitt elproduksjon»

Robert Nordstrand er mekanisk vedlikeholdsingeniør på Ringhals kjernekraftverk, og han vet viktigheten med å ikke miste verktøy eller andre gjenstander når det foregår vedlikeholdsarbeider. Hans jobb er å sikre en effektiv drift og maksimere driftstiden gjennom proaktivt vedlikeholdsarbeid.

– Når en tekniker mister noe har det allerede gått for langt. Vi får det ut, men det koster tid og penger. Å miste et verktøy, og ikke finne det igjen, koster utrolig mye penger pr. dag i uteblitt elproduksjon, sier Robert.

Løsningen for å eliminere fallende verktøy og andre gjenstander innbefatter flere deler: kunnskap gjennom trening og rutiner, sikring av verktøy og gjenstander så de ikke kan mistes, samt kunnskap om hvilke  verktøy som trengs for den aktuelle oppgaven slik at disse kan sikres og logges før de brukes. Følger vi dette eliminerer vi driftsstopp!