Luna jul 2020

«Å sikre våre verktøy er en grunnstein i alt vi gjør utover det å sikre oss selv»

Johan Viklund og Dag Knutsson, grunnleggere av Nord Access i Umeå, Sverige forstår viktigheten av sikkerhet på arbeidsplassen. De utfører flere ulike tjenester og har spesialisert seg på vanskelige tilgjengelige steder, trange plasser og store høyder. En vanlig dag på jobben kan innbefatte demontering av en radiomast hengende fra et helokopter, inspeksjon av et vindkraftverk eller å heise seg ned i en gruvesjakt.

 

For Nord Access er sikkerheten av ytterste viktighet. Alle ansatte i bedriften er sertifisert etter SPRAT, en internasjonal standard for tauarbeider.

– Å sikre våre verktøy er en grunnstein i alt vi gjør utover å sikre oss selv. Til en viss grad gjør vi det av økonomiske grunner, dvs. for å ikke miste tid eller ødelegge anleggsdeler under oss. Den største anledningen er dog å ikke skade noen person. Konsekvensene av en fallende gjenstand kan bli enorm da vi noen ganger arbeider i høyder opp til 300 meter, sier Johan Viklund.

– Planlegging av arbeidet før det påbegynnes er en forutsetning for høy sikkerhet og produktivitet. Å kun ta med  det sikkerhetsutstyret, verktøyet og andre deler som virkelig trengs for oppgaven gjør at arbeidet blir smidigere og går raskere. Før arbeidet starter sperrer vi også av området nedenfor. Tross dette finnes det alltid en risiko for en fallende gjenstand kan rikosjere feil og havne utenfor avsperringen. I byggebransjen har det forekommet tilfeller der rikosjerende gjenstander har ført til dødsfall utenfor avsperringsområdet. Dette er altså ytterligere en anledning til å sikre verktøyet og man kan ikke være forsiktig nok, sier Johan Viklund.

Johan forteller videre at store høyder ikke alltid er avgjørende, det finnes mange tilfeller der konsekvensene av fallende gjenstander blir store selv på lavere høyder. Innen både bygg og industri finnes flere risikoområder, f.eks. å miste verktøy ned i en maskin som er igang, i tanker med flytende væsker eller på ømfintlige flater. Derav er de nøye med å sikre verktøyet selv når de jobber nær bakken.

Sikringen av verktøyet gjøres med stropper (som de selv beskriver med det engelske navnet lanyards). Nord Access foretrekker å bruke stropper som er tilpasset for arbeidsoppgaven. De er nøye med at de er  elastiske, har riktig lengde og rett type karabinkroker. Elastisiteten er viktig for å absorbere energien av den fallende gjenstanden og minske rykket som ellers kan oppstå. Det minsker også risikoen for at stroppen blir slitt og ryker i fremtiden. Viktig er også at stroppene aldri ufrivillig kan løsne fra selen eller verktøyet, det må være korrekt låst i begge ender. Når det gjelder roterende verktøy som skrutrekkere bruker Nord Access svivler for å unngå sammenfiltring. Sikkerhetskravene øker for hvert år. Arbeidstilsynet setter de overgripende kravene for å forhindre ulykker på arbeidsplassene. I tillegg finnes lokale krav fra pppdragsgivere som gjenspeiler deres sikkerhetsregler, og våre egne krav innen SPRAT og tauarbeidsbransjen. I takt med økt bevissthet øker også kravene. Selv leverandørene av sikkerhetsutstyr har et viktig oppdrag å kontinuerlig utstyre arbeidsplassene med riktige produkter og opplæring for å minimere risikoen for ulykker, avslutter Johan Viklund.

Les Luna Tools håndbok om verktøysikringen >>