Luna elverktøytilbehør

Luna Tools

är en svensk producent som utvecklar elverktygstillbehör, handverktyg och verktygssäkring för professionella hantverkare.  Vi arbetar med kunddriven produktinnovation och utvecklar lösningar som är anpassade för nordiska förhållanden och användarens arbetsmiljö och verkliga behov. All försäljning sker genom återförsäljare inom bygg- och industrifackhandeln.

Luna Tools har arbetat med verktyg i över 100 år. Genom fokus på säkerhet, kvalitet och användarvänlighet är Luna Tools idag en av ledarna i branschen. 

Vi bidrar till samverkan för noll olyckor i byggbranschen 

Säkerhet är ett av våra kärnvärden. Arbete på hög höjd är en del av vardagen för nordiska hantverkare och majoriteten arbetar dagligen eller varje vecka på tak, stegar och byggställningar.  Därför vill vi bidra med kunskap om risker med fallande föremål och vilka möjligheter som finns kring verktygssäkring. Genom att engagera oss i organisationer och projekt som syftar till att öka säkerheten på byggarbetsplatser får vi en större möjlighet att få ut budskapet. Samtidigt ökar vi vår egen kunskap om branschens utmaningar och behov. 2020 gick Luna Tools (om första producent av handverktyg och verktygssäkring) med som medlem i Håll Nollan.  

Vi är också engagerade i Säkerhetsparken samt norska motsvarigheten till Håll Nollan – Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

Håll Nollan Logotype

Håll Nollan

är en organisation med en vision om att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Idag har organisationen ett 80-tal medlemmar och omfattar inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

Besök Håll Nollan

Byggbranschens säkerhetspark 

drivs av en ekonomisk förening, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. 

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Besök byggbranschens säkerhetspark