Nord Access

Att säkra våra verktyg är en grundbult i allt vi gör

Johan och Dag från Nord Access förstår vikten av säkerhet på arbetsplatsen. En vanlig dag på jobbet kan innefatta demontering av en radiomast hängandes från en helikopter, inspektion av ett vindkraftverk eller att hissa sig ner i gruvschakt.

Läs mer om hur de tänker kring verktygssäkring

#ZeroDrop

Visste du att...

Tappade föremål är den tredje vanligaste orsaken för skador och dödsfall inom olje- och gasindustrin*

Källa: DROPS

Läs rapporten