#ZeroDrop

Serneke prioriterar säkerheten på Nordens högsta byggnad

På Karlatornet är det ett krav att säkra sina handverktyg.
Se hur Serneke jobbar på 62:a våningen!

Se filmen

Nord Access

Att säkra våra verktyg är en grundbult i allt vi gör

Johan och Dag från Nord Access förstår vikten av säkerhet på arbetsplatsen. En vanlig dag på jobbet kan innefatta demontering av en radiomast hängandes från en helikopter, inspektion av ett vindkraftverk eller att hissa sig ner i gruvschakt.

Läs mer om hur de tänker kring verktygssäkring

#ZeroDrop

Visste du att...

Tappade föremål är den tredje vanligaste orsaken för skador och dödsfall inom olje- och gasindustrin*

Källa: DROPS

Läs rapporten
Håll Nollan Logotype

Nytt samarbete med

Håll Nollan

LUNA TOOLS BIDRAR TILL SAMVERKAN FÖR NOLL OLYCKOR I BYGGBRANSCHEN 

Som första producent av handverktyg och verktygssäkring har Luna Tools blivit medlemmar i Håll Nollan. 

Besök Håll Nollan