Luna jul 2020

«I verste fall kan noen miste livet»

Odd Einar Haugan er seniortekniker på Kværner, og er ansvarlig for kvalitetsnivået på utstyret for verktøysikring. Han har meget god kunnskap og om risikoene for fallende gjenstander på byggeplasser. Verktøysikring har vært en viktig del i det hverdagslige arbeidet og noe som prioriteres høyt i arbeidsprosessen.

 

Kværner ble grunnlagt allerede 1853 og har i dag ca. 2.700 ansatte. De tilbyr bl.a. teknikk- og konstruksjonstjenester, avanserte offshore-plattformer, onshore anlegg og løsninger for fornybar energi. Dessuten anses Kværner å være et godt eksempel der man har kommet langt i sikkerhetsarbeidet.

– Vi vil være best i bransjen slik at alle kan jobbe sikkert. Det er også noe som gjør oss attraktive som arbeidsgiver. Derfor er det viktig å ha god kontakt med våre leverandører, slik at vi får den hjelpen vi trenger for bl.a. å sikre våre verktøy, sier Odd Einar Haugan.

Etter mange års sikkerhetsarbeid har Kværner sett at uønskede hendelser har minsket på arbeidsplassene. Med hjelp av fremfor alt verktøysikringer så har antall fallende gjenstander sunket betraktelig. De sperrer dessuten alltid av områder når det skjer arbeid i høyden.

– Det må vi gjøre. Slurver vi med verktøysikring eller avsperring så kan det i beste fall føre til at en gjenstand forårsaker et utvendig sår. Men ettersom vi arbeider på opp imot 40 meters høyde så kan det i verste fall føre til at noen mister livet, sier Odd Einar Haugan.

Han sier også at de arbeider nøye med de interne reglene på arbeidsplassen. De utfører vernerunder en gang i uken for å undersøke potensielle farer. For at dette skal implementeres så ligger ansvaret hos den sikkerhetsansvarlige. Men for å effektivisere prosessen så er det et krav at alle ansatte gjennomfører et sikkerhetskurs..

– I løpet av en dag får alle ansatte gå igjennom kravene for selve driften her på Kværner. Vi informerer om alle regler som gjelder for å holde oppe sikkerheten. Dessuten går vi igjennom alt utstyret som hansker, sko og hjelmer, sier Odd Einar Haugan.

Informasjonen de ansatte får etter kurset slutter ikke der. Kværner arbeider kontinuerlig med å utdanne sine ansatte om de gjeldende sikkerhetskravene og om viktigheten av bl.a. verktøysikring. Dessuten utføres risikoanalyser i arbeidsgrupper før arbeid i høyden får påbegynnes.

– Får vi en vannlekkasje og det renner ut på gulvet så kan det fryse til is. Derfor må vi være nøye i sikkerhetsarbeidet og arbeide strategisk når det gjelder byggestillaser, rekkverk, skilt og presenninger, sier Odd Einar Haugan.

Kværner’s samarbeide med leverandørene har derfor vært en av flere faktorer for å opprettholde en sikker arbeidsplass.

– For oss er det aller viktigste at vi har produkter som holder over tid og at vi fortsetter å ha god dialog med våre leverandører, avslutter Odd Einar Haugan.