Luna apr 2020

”I värsta fall kan någon mista livet”

Odd Einar Haugan är senior tekniker på den norska verkstads- och varvskoncernen Kvaerner, och ansvarar för kvalitetsnivån på utrustningen för verktygssäkring. Han har mycket god kunskap om riskerna för fallande objekt på byggarbetsplatser. Verktygssäkring har varit en viktig del i det vardagliga arbete och något som prioriteras högt i arbetsprocessen.

 

Den norska verkstads- och varvskoncernen Kvaerner grundades redan 1853 och har i dag cirka 2 700 anställda. De erbjuder bland annat teknik- och konstruktionstjänster, avancerade offshore-plattformar, onshore-anläggningar och lösningar för förnybar energi. Dessutom anses Kvaerner vara ett bra exempel där man kommit långt i säkerhetsarbetet.

– Vi vill vara bäst i branschen så att alla kan jobba säkert. Det är också något som gör oss attraktivare som arbetsgivare. Därför är det viktigt att ha en god kontakt med våra leverantörer, så att vi får den hjälp vi behöver för bland annat att säkra våra verktyg, säger Odd Einar Haugan.

Efter många års säkerhetsarbete har Kvaerner sett att oönskade händelser har minskat på arbetsplatserna. Med hjälp av framförallt verktygssäkringar så har antalet fallande objekt sjunkit rejält. De spärrar dessutom alltid av områden när det sker arbete på hög höjd.

– Det måste vi göra. Slarvar vi med verktygssäkring eller avspärrning så kan det i bästa fall leda till att ett tappat föremål orsakar ett ytligt sår. Men eftersom vi arbetar på uppemot 40 meters höjd så kan det i värsta fall leda till att någon mister livet, säger Odd Einar Haugan.

Han säger också att de arbetar noggrantmed de interna reglerna på arbetsplatsen. De utför skyddsronder en gång i veckan för att undersöka potentiella hot. För att detta ska implementeras så ligger ansvaret hos den säkerhetsansvarige. Men för att effektivisera processen så är det ett krav att alla anställda går en säkerhetskurs.

– Under en dag får alla anställda gå igenom kraven för själva driften här på Kvaerner. Vi informerar om alla regler som gäller för att hålla uppe säkerheten. Dessutom går vi igenom all utrustning
som handskar, skor och hjälmar, säger Odd Einar Haugan.

Informationen de anställda får efter kursen slutar inte där. Kvaerner arbetar kontinuerligt med att utbilda sina anställda om de gällande säkerhetskraven och om vikten av bland annat verktygssäkring. Dessutom utförs riskanalyser i arbetsgrupper innan arbete på hög höjd får påbörjas.

– Får vi ett vattenläckage och det rinner ut på golvet så kan det frysa till is. Därför måste vi vara noggranna i säkerhetsarbetet och arbeta strategiskt när det gäller byggställningar, räcken, skyltar och presenningar, säger Odd Einar Haugan.

Kvaerners samarbete med leverantörerna har därför varit en av flera faktorer för att bibehålla en säker arbetsplats.

– För oss är det allra viktigaste att vi har produkter som håller över tid och att vi fortsätter ha en god dialog med våra leverantörer, avslutar Odd Einar Haugan.