Luna feb 2020

”Jag tappade ett verktyg och förstörde ett klinkergolv”

Byggbolaget Fristad bygg, med säte i Fristad utanför Borås, har många lyckade byggprojekt i sin portfölj. De arbetar med bostäder, kommersiella fastigheter, skola & vård och kulturbyggnader och tar hand om både nybyggnationer och renoveringar. Luna Tools hörde med Klas Älverbrandt hur de arbetar med säkerhet på byggarbetsplatsen.

– Som platschef har jag det yttersta ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Säkerheten är alltid i fokus och är A och O i vårt arbete. Det förekommer många onödiga olyckor runt om i Sverige som inte hade funnits med rätt kunskap om säkerhet på arbetsplatsen.

Hur arbetar ni med säkerheten på den här byggarbetsplatsen?

– Vårt säkerhetsarbete bygger på grundläggande säkerhetskrav som hjälm med hörselskydd och skyddsskor. Detta ska kompletteras med ögonskydd, kläder och handskar för jobb som kräver ytterligare utrustning. För arbete på höjd är personlig fallskyddsutrustning ett måste, och vi är också noga med kollektiva skydd som räcken.

På Fristad Bygg arbetar flera skyddsombud. Det finns ett huvudskyddsombud och lokala skyddsombud ute på olika platser. De är med och kontrollerar så vi hela tiden följer gällande regelverk. Skyddsronder görs med jämna mellanrum för att kontrollera säkerheten. Skulle vi avvika från reglerna har skyddsombudet rätt att stänga arbetsplatserna vilket är mycket positivt. För mig är det viktigt att vi alltid har säkerhetsutrustning lätt tillgängligt, att säkerställa kompetensnivån bland medarbetare och förevisa och repetera skyddsåtgärder, där så krävs. För ställningsbygge och heta arbeten är det krav att medarbetarna går en kurs.

För att ytterligare öka säkerhetsnivån är det viktigt att vi hela tiden på arbetar med en säkerhetskultur på arbetsplatsen. Enkla saker som att vi påminner varandra om någon glömt sin säkerhetsutrustning, eller att vi alltid planerar arbetet så säkerheten är prioriterad. Detta måste vara en självklar del av vardagen.

Hur arbetar ni med säkring av verktyg?

– Verktygssäkring är något vi ser som mycket viktigt och är något vi håller på att implementera som en självklar del av allt arbete på höjd. Konsekvenserna med att tappa en hammare kan vara stora. T.ex. att någon under kan bli skadad, inte minst då vi ofta arbetar i byggnader som har flera våningar. Ännu vanligare är dock risken att vi tappar tunga verktyg som kan skada underliggande, färdigbyggt, material. Jag kommer ihåg när jag tappade ett verktyg och förstörde ett klinkergolv. Det blev både dyrt och tog oss flera timmar att fixa. Inte ett av mina bästa minnen! Detta hade lätt avhjälpts med ett säkrat verktyg.

Klas Älverbrandt, Fristad Bygg