Luna Tools fortsätter att investera i kompetens inom Verktygssäkring.

2021-09-14

Luna Tools fortsätter att investera i kompetens inom Verktygssäkring.

image received via email

Med sitt erbjudande inom verktygssäkring, ZeroDrop™ vill Luna Tools tillhandahålla ett komplett erbjudande för både industri- och byggkunder. Visionen är tydlig: Inget verktyg ska orsaka skador på människor eller material när det används på höjd. Varje år skadas omkring 1000 personer i Sverige av fallande föremål. Med kunskap och rätt utrustning kan många av dessa olyckor förhindras.

Luna Tools stärker nu upp organisationen ytterligare och tar in Martin Hildeborn som en del av utvecklingsteamet. Martin har en gedigen erfarenhet inom säkerhetsarbete på nordiska byggarbetsplatser och kommer bli en viktig del i arbetet för att nå visionen.

”Vi ser att de stora byggföretagen i Norden är de som går i bräschen för att minska olyckorna. Intresset för verktygssäkring ökar för varje dag och flera av de stora företagen, som aktivt arbetar med säkerhet, har långt gångna planer på vad som ska gälla på deras arbetsplatser”, säger Martin Hildeborn.

För att läsa mer om verktygssäkring, besök lunatools.se

Luna Tools vill öka kunskapen kring hur verktyg säkras vid arbete på höjd

2020-10-21

Ny handbok: Luna Tools vill öka kunskapen kring hur verktyg säkras vid arbete på höjd.  

 

Under perioden 2014–2018 orsakades 5000 arbetsolyckor i Sverige av fallande objekt och 18 personer miste livet. Nästan alla hantverkare i Sverige och Norge arbetar regelbundet på en höjd av två meter eller mer och 70% av dem har någon gång tappat ett handverktyg från höjd*. Konsekvenserna kan bli allt från förlorad tid till material- och personskador, och ibland dödsfall. Samtidigt är det ytterst få, bara 11%, som alltid säkrar sina verktyg. Med dessa insikter lanserar nu Luna Tools en handbok för säkring av verktyg som riktar sig till nordiska hantverkare inom Bygg och Industri.  

  

“Vi ser en positiv trend att allt fler tar säkerheten på arbetsplatsen på allvar. Många företag har kommit långt med hur den personliga fallsäkringen används, tyvärr har man inte kommit lika långt när det gäller säkring av verktyg. Detta trots att konsekvenserna av ett tappat verktyg kan vara förödande. Vi hoppas att handboken ska bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador på nordiska arbetsplatser”, säger Oscar Fredell, VD på Luna Group.  

  

Handboken är tänkt att fungera som vägledning för hur företag kan arbeta med verktygssäkring vid arbete på höjd och vid andra situationer där säkrade verktyg behövs. På ett pedagogiskt sätt redogörs för hur verktyg säkras, vilken typ av linor som är lämpliga för olika typer av arbeten och faktorer som ökar och minskar risken att verktyg tappas. 

 

Handboken belyser också vanliga orsaker till att verktyg tappas samt vilka konsekvenser detta kan leda till. Vidare presenteras statistik från internationella studier och från intervjuer med över 200 norska och svenska hantverkare. ”Vi misstänkte att kunskapen på många arbetsplatser var låg utifrån våra egna iakttagelser. Detta bekräftas av vår undersökning där 53% efterfrågar vägledning i hur de ska fallsäkra sina verktyg. Glädjande såg vi också en stark vilja att arbeta med säkerhet och hela 61% efterfrågar verktyg med fästpunkter som gör att de går att fallsäkra. De flesta moderna företag tar stora kliv när det gäller att bygga en stark säkerhetskultur, vi vill hjälpa till att underlätta detta arbete”, avslutar Oscar Fredell. 

 

*Baserat på 206 telefonintervjuer med hantverkare i Sverige och Norge under juni 2019. Undersökningen genomfördes av Solvero. 

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige Avregistrera

Luna Tools lanserar nya premium bits i sin nya serie "Bits Prime"

2020-10-21

Luna Tools lanserar Bits Prime Luna Tools senaste produktserie inom elverktygstillbehör heter Luna Bits Prime. Det är extremt slitstarka bits speciellt utvecklade för att klara höga belastningar.   

 

 

Bits med dålig passform och låg hållbarhet som behöver bytas ofta är ett irritationsmoment för professionella hantverkare. Det är med denna insikten som Luna nu tagit fram en serie med bits av absolut högsta kvalitet.

”De unika fördelarna med Luna Bits Prime har framförallt med tillverkningsprocessen att göra. Genom en mycket exakt härdningsprocess tillsammans med en dubbel ZrN-beläggning i spetsen skapar vi ett starkt bit som klarar mycket höga belastningar. Torsionszonen är optimerad för att ta upp krafter från slående skruvdragare men fungerar lika bra med segdragande maskiner. Även spetsens passform mot skruven har varit en punkt som utvecklingsteamet lagt mycket energi på”, säger Stefan Sjöstedt, sortimentschef för elverktygstillbehör på Luna Tools.

På Luna Tools hemsida (www.lunatools.com) visas en film där ett och samma bit skruvar i 1000 stora skruvar med minimal påverkan på Torxbitet. Stefan Sjöstedt berättar vidare: ”Efter vi slutat filma körde vi vidare, med samma bit, ett antal timmar till och vi såg fortfarande ingen stor förslitning på produkten. Ett starkt bevis på att Luna Bits Prime uppfyller den högt ställda kravbilden”.

Luna Tools erbjudande inom elverktygstillbehör innefattar idag över 3000 artiklar och varumärket är en ledande aktör inom produktkategorin. Målgruppen är professionella hantverkare med höga krav på kvalitet och prestanda. Sortimentet inkluderar idag hålsågar, hammarborr, sticksågsblad, tigersågsblad, bits, multiverktyg, kapskivor, slip, cirkelsågklingor och mycket mer.

Stefan fortsätter: ”Vår kunskap om nordiska hantverkares vardag, nordiska byggmaterial och nordiskt klimat gör att vårt sortiment är perfekt anpassat för våra kunder” och tillägger ”De stora maskintillverkarna är bra på maskiner, vi är experter på tillbehör”.//Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=47QcdVkVpBA

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige Avregistrera

Luna lanserar handverktyg för smidigare verktygssäkring

2020-10-21

Pressrelease från Luna

2019-09-06

 

Luna lanserar handverktyg för smidigare säkring

 

Macintosh HD:Users:Habo:Desktop:Luna Press:B9683735.jpgNästan alla hantverkare i Sverige och Norge arbetar regelbundet på en höjd av två meter eller mer. Enligt vår undersökning* har 70% av dem någon gång tappat ett handverktyg från hög höjd. Samtidigt är det ytterst få, bara 11%, som alltid säkrar sina verktyg. Avsaknaden av infästningspunkter anges som den viktigaste anledningen – det går helt enkelt inte att säkra verktygen på ett effektivt sätt.

 

Ett tappat handverktyg kan orsaka allvarliga skador på människor och material, och skapar kostsamma avbrott i arbetet. Luna lanserar nu ett nytt sortiment handverktyg för att komma tillrätta med problemet. Verktygen är förberedda för smidigast möjliga säkring och dessutom anpassade till nordiska klimatförhållanden. – Det finns flera skäl till att hantverkare inte säkrar sina handverktyg, säger Lars Svantesson, Sortimentschef på Luna. Verktygen inte är gjorda för att säkras, det tar tid, utrustningen är i vägen – och många är osäkra på hur man gör. Lunas nya handverktyg är en effektiv lösning på alla de problemen.

 

Enkelhet, säkerhet och ergonomi utmärker de nya handverktygen från Luna. Fästpunkterna är utformade för snabb och effektiv säkring, samtidigt som de inte begränsar användarens rörelsefrihet. Samtliga nya verktyg är utvecklade för att användas tillsammans med Luna ZeroDrop™, Lunas eget system för infästningar och säkerhetslinor.

Initialt lanseras under hösten ett stort antal handverktyg inom produktgrupperna snickarhammare, slagverktyg, mätband, knivar, yxor, handsågar och tvingar. Förutom de smarta infästningspunkterna har verktygen friktionszoner för bra grepp i alla väder – och slitstyrkan som krävs för det nordiska klimatet.Macintosh HD:Users:Habo:Desktop:Luna Press:verktyg_safety.jpg

 

Besök lunatools.se för mer information. Högupplösta bilder finner ni här: https://drive.google.com/drive/folders/1x6lUup0nBHKKlY45A4jIWmaCv_4qCyXl?usp=sharing

Macintosh HD:Users:Habo:Desktop:Luna Press:Tabell.png* Telefonintervjuer med 206 hantverkare i Sverige och Norge under juni 2019.

Om Luna

Luna har arbetat med verktyg i över 100 år och utvecklar handverktyg, verktygssäkring och elverktygstillbehör för den professionella användaren. Genom fokus på kvalitet, säkerhet och användarvänlighet är Luna idag en av ledarna i branschen.

 

 

Presskontakt

herman.rosen@luna.se 

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige Avregistrera