Luna apr 2020

”Att säkra våra verktyg är en grundbult i allt vi gör utöver att säkra oss själva”

Johan Viklund och Dag Knutsson, grundarna av Nord Access i Umeå, förstår vikten av säkerhet på arbetsplatsen. De utför flera olika tjänster och har specialiserat sig på svårtillgängliga platser, trånga utrymmen och höga höjder. En vanlig dag på jobbet kan innefatta demontering av en radiomast hängandes från en helikopter, inspektion av ett vindkraftverk eller att hissa sig ner i gruvschakt.

 

För Nord Access är säkerheten av yttersta vikt. Alla anställda på företaget är certifierade enligt SPRAT, en internationell standard för reparbeten.

– Att säkra våra verktyg är en grundbult i allt vi gör utöver att säkra oss själva. Till viss del gör vi det av ekonomiska skäl, dvs för att inte tappa tid eller förstöra anläggningsdelar under oss. Den största anledningen är dock att inte skada någon person. Konsekvenserna av ett tappat föremål kan bli enorma då vi ibland arbetar på höjder upp till 300 meter, säger Johan Viklund.

– Planering av arbetet innan det påbörjas är en förutsättning för hög säkerhet och produktivitet. Att endast ta med den säkerhetsutrustning, verktyg och andra delar som verkligen behövs för uppgiften gör att arbetet blir smidigare och går snabbare. Innan arbetet börjar spärrar vi också av området nedanför. Trots detta finns det alltid en risk att ett tappat föremål kan studsa olyckligt och hamna utanför avspärrningen.
I byggbranschen har det förekommit fall där studsande föremål har lett till dödsfall utanför avspärrningsområdet. Detta är alltså ytterligare en anledning att säkra verktygen och man kan inte vara nog försiktig! säger Johan Viklund.

Johan berättar vidare att hög höjd inte alltid är avgörande, det finns många fall där konsekvenserna av tappade verktyg blir stora även på lägre höjd. Inom både bygg och industrin finns flera riskområden, till exempel att tappa verktyg ner i en maskin som är igång, i tankar med flytande vätskor eller på känsliga ytskikt. Därav är de noga med att säkra verktygen även när de jobbar nära marken.

Säkringen av verktygen görs med stroppar (som de själva benämner med det engelska namnet lanyards). Nord Access föredrar att använda stroppar som är anpassade för arbetsuppgiften. De är noga med att de är elastiska, har rätt längd och rätt typ av karbinhakar. Elasticiteten är viktig för att absorbera energin av det tappade verktyget och minska rycket som annars kan uppstå. Det minskar också risken att stroppen utmattas och brister i förtid. Viktigt är också att stropparna aldrig ofrivilligt kan lossna från selen eller verktyget, det måste vara korrekt låsta i båda ändar. När det gäller roterande verktyg som skruvmejslar använder Nord Access svivlar för att undvika trassel.

– Säkerhetskraven ökar för varje år. Arbetsmiljöverket sätter de övergripande kraven för att förhindra olyckor på arbetsplatserna. Därtill finns lokala krav från uppdragsgivarna som återspeglar deras säkerhetsregler, och våra egna krav inom SPRAT och reparbetsbranschen. I takt med ökad medvetenhet ökar också kraven. Även leverantörerna av säkerhetsutrustning har en viktig uppgift att kontinuerligt förse arbetsplatserna med rätt produkter och utbildning för att minimera risken för olyckor, avslutar Johan Viklund.

Läs Luna Tools handbok om verktygssäkring >>